Avery Zweckofrm – firma neutralna klimatycznie!

Program zrównoważonego rozwoju - Think&Care

Zmiany klimatu są jednym z ważniejszych współczesnych wyzwań. Jako marka świadomie planujemy działania i podejmujemy odpowiednie kroki w kierunku ochrony środowiska naturalnego. W 2020 roku osiągnęliśmy cele ekologiczne, które umożliwiły nam zdobycie miana  firmy neutralnej pod względem emisji CO2, co potwierdza certyfikat od Focus Future.

Zmiany klimatu są jednym z ważniejszych współczesnych wyzwań. Jako marka świadomie planujemy działania i podejmujemy odpowiednie kroki w kierunku ochrony środowiska naturalnego. 

W 2020 roku osiągnęliśmy cele ekologiczne, które umożliwiły nam zdobycie miana  firmy neutralnej pod względem emisji CO2, co potwierdza certyfikat od Focus Future.

Zobacz certyfikat od  Focus Zukunft

Neutralność klimatyczna
Wdrożenie neutralności klimatycznej

Mechanizm czystego rozwoju wdrożony w Avery Zweckform

Nasze działania proekologiczne skupiamy nie na dwóch obszarach: Po pierwsze jesteśmy w czołówce, w zakresie niskoemisyjności naszej produkcji. Z wartością emisji 3,36 ton CO2 na pracownika, plasujemy się na niskim poziomie w porównaniu do firm o podobnej działalności i zbliżonej wielkości. Poza tym Avery Zweckform jest pionierem wśród zakładów przemysłowych, które dobrowolnie kompensują swoje emisje zgodnie z założeniami „Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM - Clean Development Mechanism)”.

Mechanizm czystego rozwoju jest narzędziem wprowadzonym poprzez Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w protokole z Kioto. Głównym założeniem tego porozumienia jest globalna redukcja emisji gazów cieplarnianych. Zaproponowany mechanizm jest postrzegany, jako pionierski i pozwala państwom rozwiniętym lub firmom pochodzącym z takiego kraju na sfinansowanie redukcji emisji w kraju rozwijającym się. Dzięki finansowaniu określonego projektu uzyskuje się tzw. jednostki poświadczonej redukcji (Certified Emission Reduction – CER). Takie certyfikaty potwierdzające redukcję są przyznawane podmiotowi, który sponsoruje dany projekt ekologiczny, dzięki czemu sam redukuje emisję swoich gazów cieplarnianych.

W Avery Zweckform zdajemy sobie sprawę, że zmiany klimatu są problemem ogólnoświatowym, dlatego myślimy i działamy globalnie. Kompensacja emisji CO2 nie musi odbywać się lokalnie, ważne jest, aby ograniczać wydzielanie gazów do atmosfery na całym świecie. Dlatego inwestujemy w projekty ochrony klimatu i nie tylko zarejestrowaliśmy emisję naszej firmy, ale także równoważymy ją, opłacając 1144 jednostki poświadczonej redukcji w latach 2022 i 2023. Nasze certyfikaty skupiają się na wsparciu projektu leśnego "ADPML Portel Para REDD Project" w Brazylii oraz projektu wodnego "Bujagali Hydropower Project" w Ugandzie. Zostały one starannie dobrane z myślą o zgodności z naszą działalnością, jako marki związanej z leśnictwem.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych certyfikatach środowiskowych? Zapoznaj się z dokumentami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego:

Certyfikat  Grüner Punkt