Regulamin i warunki korzystania z serwisu

 

Własność, prawa autorskie oraz ograniczenia dotyczące korzystania z serwisu

Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie udostępnione na niej materiały są własnością i przedmiotem praw autorskich Avery Zweckform, o ile nie określono inaczej. Avery Zweckform jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich utworów, praw autorskich oraz związanych praw własności intelektualnej do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie.

Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów należących do Avery Zweckform (w tym materiałów dostępnych na niniejszej stronie) bez uzyskania pisemnej zgody lub licencji od Avery Zweckform bądź jego licencjodawców. Niedozwolone jest także kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, wysyłanie pocztą elektroniczna lub przekazywanie albo wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej.

Niezależnie od zastrzeżeń poczynionych powyżej Avery Zweckform zezwala na wykorzystanie udostępnianych na niniejszej stronie materiałów z poszanowaniem przysługujących Avery Zweckform praw autorskich i praw pokrewnych.

 

Zasady korzystania z oprogramowania „Avery Design&Print” oraz udostępnionych szablonów Avery Zweckform

Avery Zweckform wyraża zgodę na wykorzystywanie zamieszczonego na niniejszej stronie oprogramowania „Avery Design&Print” oraz szablonów przygotowane przez Avery Zweckform z tym zastrzeżeniem, że mogą być one używane wyłącznie do drukowania w ramach produktów oferowanych przez Avery Zweckform.

Korzystanie z oprogramowania „Avery Design&Print” przy użyciu produktów innych, niż produkty marki Avery Zweckform lub oferowane przez Avery Zweckform oraz dokonywanie w tym celu jakichkolwiek modyfikacji udostępnionego oprogramowania jest nieuprawnione. Działanie takie stanowi naruszenie praw autorskich i podlega ochronie prawnej.

Korzystanie z oprogramowania „Avery Design&Print” oraz szablonów przygotowanych przez Avery Zweckform odbywa się wyłącznie na użytek własny i prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jest uprawnione korzystanie i używanie oprogramowania „Avery Design&Print” oraz szablonów przygotowanych przez Avery Zweckform, a nadto projektów i utworów wytworzonych z jego użyciem w sposób wykraczający poza zakres określony w zdaniu powyżej, w szczególności nieuprawnione jest – w stosunku do oprogramowania „Avery Design&Print” oraz szablonów przygotowanych przez Avery Zweckform, a nadto projektów i utworów wytworzonych z jego użyciem -  kopiowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, udzielanie licencji, sprzedawanie, wynajmowanie lub w inny sposób rozpowszechnianie. Nie jest również uprawnione wykorzystywanie oprogramowania „Avery Design&Print” oraz szablonów przygotowanych przez Avery Zweckform w celach zarobkowych lub z przeznaczeniem dla podmiotów trzecich i to nawet w formie bezpłatnej i niezarobkowej.