Polityka prywatności

Avery chroni prawo swoich klientów do prywatności. Niniejszy dokument przedstawia zasady gromadzenia i przetwarzania wszelkich informacji o klientach pozyskiwanych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.avery-zweckform.pl (dalej zwanej: serwisem)

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe gromadzone są tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą klientów. Administratorem danych jest CCL Label Sp.z o.o z siedzibą w Kiekrzu przy ul. Kierskiej 78 (nr KRS 0000145026). Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora poprzez podanie ich podczas rozmowy telefonicznej z infolinią Administratora oraz poprzez rejestracje lub wypełnienie formularza na witrynie internetowej www.avery-zweckform.pl.

Zgromadzone w powyższy sposób dane osobowe oraz inne informacje wykorzystywane będą przez Administratora dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz realizacją usług. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez klienta zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usunięcia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 61 898 27 46 oraz e-mail pod adresem: kontakt-polska@avery.com. Dane osobowe są chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności, w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Administratora podmiotom trzecim.

'Ciasteczka' - Cookies

Ze względów funkcjonowania Serwisu gromadzone są informacje o klientach przy zastosowaniu mechanizmu tzw. "cookies". Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku klienta, dzięki którym będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze klienta ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że cookies nie służą identyfikacji konkretnych klientów, na ich podstawie Administrator nie jest w stanie ustalić tożsamości klientów. Każdy klient może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

Kontakt e-mailowy

Komunikacja za pośrednictwem e-mail odbywa się wyłącznie z klientami, którzy wyrazili zgodę na kontakt drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Klient może usunąć swój adres e-mail z baz danych Administratora za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 61 898 27 46 oraz e-mail pod adresem: kontakt-polska@avery.com.