Oświadczenie o ochronie danych

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO UE.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich stron i sklepów internetowych obsługiwanych przez AVERY ZWECKFORM GmbH (“AVERY”). Zawiera ono informacje o procedurach stosowanych w celu ochrony danych i wyjaśnia, które dane są gromadzone, do jakich celów oraz w jaki sposób są one przetwarzane i wykorzystywane.


1. Administrator danych

Administratorem danych jest spółka AVERY ZWECKFORM GmbH z siedzibą w Miesbacher Straße 5, 83626 Oberlaindern /Valley w Niemczech.

Kontakt

Dane osobowe są przetwarzane celem realizacji zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, pod warunkiem dobrowolnego przekazania ich poprzez kontakt bezpośredni (np. poprzez formularz kontaktowy, rozmowa telefoniczna, lub e-mail kontakt-polska@avery.com).

Rodzaje gromadzonych danych są podane na odpowiednich stronach. W przypadku chęci usunięcia swoich danych prosimy o kontakt, a następnie po rozpatrzeniu Twojego żądania zostaną one usunięte.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

AVERY ZWECKFORM GmbH

Do inspektora ochrony danych osobowych

Miesbacher Str. 5

83626 Oberlaindern/Valley

Tel: 08024/651-0

Mail: de.datenschutz@avery.com

2. Dane dostępowe i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania swoich danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera (które zawierają między innymi nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz nazwę składającego zapytanie dostawcy usług internetowych) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Wspomniane logi serwera analizuje się wyłącznie w celu zapewnienia niezakłóconego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na prawidłowym przedstawieniu naszej oferty. Wszystkie logi serwera usuwa się w terminie do dziesięciu dni od zakończenia Państwa wizyty na stronie. Jeśli używają Państwo naszego oprogramowania projektowego Design & Print Online, dane w nim utworzone usuwamy po 21 dniach.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie, zewnętrzni dostawcy świadczą dla nas usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na prawidłowym przedstawieniu naszej oferty. Jak opisano poniżej, wszystkie dane zebrane w trakcie korzystania ze stron internetowych lub na przewidzianych do tego celu formularzach w naszych sklepach internetowych przetwarza się na serwerach wspomnianych usługodawców. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej polityce prywatności.

Usługodawcy - w tym usługodawcy, u których mieszczą się serwery - mają siedziby na terenie krajów należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Gromadzenie i korzystanie z danych w celu wykonania umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazane nam przez Państwa dobrowolnie podczas składania zamówienia, kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem) lub założenia konta klienta. Pola obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są dla nas niezbędne do wykonania umowy bądź założenia konta klienta. Bez nich nie można byłoby zrealizować Państwa zamówienia, założyć konta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone wynika z odpowiednich formularzy, do których wprowadzane są dane. Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy do obsługi umów i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostaje ograniczone a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i handlowych dane te usuwa się, chyba że wyrażą Państwo jednoznacznie zgodę na dalsze z nich korzystanie. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość korzystając z opisanych poniżej danych kontaktowych lub z odpowiedniej funkcji na Państwa koncie klienta.

Przetwarzanie danych w celu realizacji płatności

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak dostawcy usług technicznych oraz dostawcy usług płatniczych.

Przetwarzanie danych dla celów realizacji transakcji.

W zależności od wybranego sposobu płatności przekazujemy dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to niezbędne do realizacji płatności. Służy to pełnej realizacji umowy sprzedaży. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W takim przypadku należy zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych z danymi dostępowymi podczas procesu zamawiania. W tym zakresie obowiązuje deklaracja ochrony danych danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystanie z oprogramowania online do projektowania i drukowania

Za pomocą naszego bezpłatnego oprogramowania online do projektowania i drukowania etykiet, wizytówek itp. mogą Państwo zaprojektować i wydrukować własne wizytówki (“Avery Design & Print”) Oferujemy opcję dobrowolnego bezpłatnego założenia konta. Zaletą korzystania z niego jest centralne przechowywanie wszystkich projektów na naszych serwerach. Daje to Państwu dostęp do własnych projektów w dowolnym czasie z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać pomoc przy projektowaniu, nasz dział obsługi klienta może pobrać w tym celu plik z centralnego serwera. Zastrzegamy sobie również prawo do anonimowej oceny zachowanych przez Państwa projektów w celu badania rynku, co umożliwi nam w przyszłości lepsze dostosowanie naszej oferty produktów do Państwa potrzeb.

Korzystanie z usługi drukarskiej „WePrint”

Jeśli korzystasz z naszej usługi drukowania online („WePrint”), zostaniesz poproszony o utworzenie projektu w naszym edytorze online lub przesłanie wcześniej utworzonego projektu. Przesłane dane są przetwarzane w ramach umożliwienia realizacji Twojego zamówienia. Rejestrując konto użytkownika, masz dodatkowo możliwość zapisania swoich projektów celem ponownego wykorzystania ich do kolejnych zamówień.

Jeśli kiedykolwiek poprosisz nas o pomoc przy zamówieniu WePrint, nasz dział obsługi klienta otworzy utworzony lub przesłany projekt, aby móc zapewnić wymaganą pomoc. Zastrzegamy sobie również prawo do anonimowej oceny zapisanych projektów w celu badania rynku, abyśmy mogli jeszcze lepiej dostosować nasz przyszły asortyment do Twoich potrzeb. Służy to ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie optymalizacji oferty.

4. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do doręczenia zamówionego towaru przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej, której zlecamy dostawę. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, w celu realizacji płatności zgromadzone dane przekazujemy instytucji kredytowej obsługującej płatność, a także, w stosownych przypadkach, wybranym przez nas lub przez Państwa dostawcom usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeśli założą Państwo u nich konto. W takim przypadku składając zamówienie muszą Państwo zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazanie danych firmie kurierskiej

Jeśli w trakcie składania zamówienia lub po jego złożeniu udzielili Państwo jednoznacznie stosownej zgody, przekażemy na jej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się z Państwem skontaktować przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w dowolnym czasie cofnięta poprzez wysłanie wiadomości korzystając z opisanych poniżej danych kontaktowych lub bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa udostępnione w tym celu dane, chyba że wyrażą Państwo jednoznacznie zgodę na dalsze korzystanie z Państwa danych lub jeśli zastrzeżemy sobie prawo do korzystania z nich w zakresie szerszym, niż dopuszczają to przepisy prawa i informacje przekazane Państwu w niniejszym oświadczeniu.

 

5. Newsletter rozsyłany e-mailem i reklama przesyłana pocztą

Reklama rozsyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą korzystać będziemy z Państwa danych, aby regularnie przesyłać go drogą elektroniczną.

Po rejestracji otrzymacie Państwo od nas wiadomość e-mail z prośbą o ponowne potwierdzenie rejestracji. Dopiero wtedy otrzymają Państwo od nas kolejne e-maile. Wybraliśmy tę procedurę podwójnego potwierdzenia, ponieważ ochrona danych jest dla nas ważna. Chcemy zapobiec w ten sposób zarejestrowaniu u nas Państwa adresu e-mailowego przez stronę trzecią.

W celu wysyłki newslettera przechowujemy przekazane nam przez Państwa dane kontaktowe. Aby zapewnić Państwu najlepsze możliwe informacje i przesłać odpowiednie oferty produktów i usług, definiujemy też i przechowujemy dane o otwarciach i kliknięciach. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na prawidłowym przedstawieniu naszej oferty.

Mogą Państwo w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając wiadomość na wskazane poniżej dane kontaktowe lub z linka podanego w tym celu w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznacznie zgodę na dalsze korzystanie z Państwa danych.

Newsletter wysyłany jest w ramach obsługi realizowanej w naszym imieniu przez dostawcę usług, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mailowy.

Usługodawca ten ma siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

 

Reklama przesyłana pocztą i przysługujące Państwu prawo sprzeciwu

Po wcześniejszym wyrażeniu przez Państwa zgody, zastrzegamy sobie ponadto prawo do użycia Państwa imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego do własnych celów reklamowych, np. w celu wysyłania pocztą ofert handlowych i informacji o naszych produktach. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na wysyłaniu reklam do klientów.

 Reklamy przesyłane pocztą przetwarza w naszym imieniu dostawca usług, któremu przekazujemy Państwa dane. W dowolnym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Państwa danych w tych celach poprzez wysłanie wiadomości korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.

6. Pliki cookie i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową dla odwiedzających oraz umożliwić korzystanie z niektórych funkcji w celu wyświetlania odpowiednich produktów lub prowadzenia badań rynku stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na optymalnym przedstawieniu naszej oferty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe automatycznie zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas pliki cookie usuwane są po zakończeniu sesji przeglądania strony, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie zachowywane są na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe pliki cookie). Czas ich przechowywania podany jest w ogólnych ustawieniach plików cookie Państwa przeglądarki. Przeglądarkę można skonfigurować tak, by informowała Państwa o ustawieniach plików cookie i by indywidualnie decydować o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub zawsze. Każda przeglądarka inaczej zarządza ustawieniami plików cookie. Opis metod zarządzania nimi znaleźć można w menu pomocy danej przeglądarki, gdzie wyjaśnia się, jak zmienić ustawienia plików cookie. Informacje te dla poszczególnych przeglądarek znajdą Państwo pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™ : https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 Odrzucenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszych witryn. Do funkcji takich należą nasze bezpłatne narzędzia do projektowania online, takie jak Design & Print Online, a także funkcje składania zamówień w naszych sklepach internetowych.

Wykorzystanie Google Analytics do analityki internetowej

Nasze strony internetowe używają Google Analytics 360, narzędzia do analityki internetowej firmy Google LLC (www.google.com). Służy ono zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na optymalnym przedstawieniu naszej oferty. Google Analytics 360 korzysta z metod umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych, w tym z plików cookie. Zgromadzone automatycznie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej witryny przesyła się zazwyczaj na serwer Google w USA, gdzie są one przechowywane. W celu zachowania anonimowości adresów IP na naszych stronach internetowych, Państwa adres IP skraca się przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyła się pełny adres IP i tam skraca. Anonimowego adresu IP przesłanego przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie kojarzy się z innymi danymi Google.

Google LLC to spółka z siedzibą w USA posiadająca certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dostępny jest tutaj. Na mocy wspomnianego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm posiadających certyfikat Tarczy Prywatności.

 Mogą Państwo uniemożliwić Google gromadzenie danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 Zamiast instalowania wtyczki do przeglądarki mogą Państwo kliknąć na powyższy link, aby nie dopuścić do gromadzenia w przyszłości danych na niniejszej witrynie przez Google Analytics 360. Umożliwiający to plik cookie przechowywany będzie na Państwa urządzeniu mobilnym. Po usunięciu plików cookie na swoim urządzeniu muszą Państwo ponownie kliknąć na ten link.

Wykorzystanie Hotjar do analizy w sieci

W przypadku analizy strony internetowej nasze witryny wykorzystują Hotjar, tj. usługę analizy internetowej Hotjar Ltd. (“Hotjar”). Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na optymalnym przedstawieniu naszej oferty.

 Hotjar wykorzystuje metody, które umożliwiają nam analizę korzystania z naszych stron internetowych, w tym pliki cookie i inne technologie. Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych przesyła się zazwyczaj na serwer Hotjar w Irlandii (UE), gdzie są przechowywane. Interakcje z witryną rejestruje się anonimowo (w szczególności dotyczy to zapisywanego w postaci anonimowej adresu IP urządzenia, rozmiaru ekranu, typu urządzenia (niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia), informacji o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj) oraz preferowanego języka, w którym wyświetlono naszą stronę internetową). Na tej podstawie buduje się protokół np. ruchów i kliknięć myszką w celu wskazania możliwych ulepszeń danej witryny. Aby wykluczyć bezpośrednie powiązania osobiste, adresy IP przechowuje się i przetwarza anonimowo. Ponadto informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, łączach przychodzących i wychodzących, pochodzeniu geograficznym, a także rozdzielczości i typie urządzenia ocenia się w celach statystycznych. Informacje te nie są wykorzystywane ani przez Hotjar, ani przez nas w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników; nie kojarzy się ich też z innymi danymi o poszczególnych użytkownikach. By dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar tutaj.

Wykorzystanie Salesforce do interakcji i komunikacji

W celach obsługi kontaktów nasze strony internetowe wykorzystują technologie firmy Salesforce.com Germany GmbH (“Salesforce.com”) (w tym czat na żywo i zgłoszenia do obsługi klienta). Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na optymalnej komunikacji i interakcji z naszymi gośćmi i klientami.

 Salesforce.com wykorzystuje popularne technologie internetowe, w tym pliki cookie i sygnały nawigacyjne (web beacons), do śledzenia i ulepszania na naszej witrynie interakcji między Państwem a naszą firmą (np. czat na żywo).

 Nasza firma korzysta również z usług Salesforce.com do kontaktów z Państwem.

 Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Salesforce.com dostępnym tutaj.

 Salesforce.com jest certyfikowanym licencjobiorcą TRUSTe Privacy Seal. Firma uzyskała również certyfikaty na niektóre usługi zgodnie z przepisami o Tarczy Prywatności UE - USA. Aktualny certyfikat obejrzeć można tutaj.

7. Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Google Ads / Google Remarketing

Z Google Ads korzystamy do reklamowania naszych witryn w wynikach wyszukiwania w Google oraz na stronach internetowych stron trzecich. Kiedy odwiedza się naszą witrynę, Google wykorzystuje tzw. remarketingowe pliki cookie, które automatycznie stosują pseudonimu CookieID i, w zależności od odwiedzanych przez Państwa stron, włączają reklamy dostosowane do Państwa zainteresowań. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na optymalnym marketingu naszych stron internetowych.

Wszelkie dodatkowe przetwarzanie ma miejsce wyłącznie, gdy uzgodnią Państwo z Google, że historia przeglądania w sieci i aplikacjach może być powiązana z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta Google mogą być użyte do spersonalizowania reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli zalogują się Państwo do Google odwiedzając naszą witrynę, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania listy grup docelowych do remarketingu na wielu urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo skojarzy Państwa dane osobowe z danymi z Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google AdsRemarketing to usługa firmy Google LLC (www.google.com). Google LLC jest spółką z siedzibą w USA posiadającą certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat obejrzeć można tutaj. Na mocy wspomnianego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm posiadających certyfikat Tarczy Prywatności.

 Informacje o tym jak mogą Państwo wyłączyć Remarketingowy plik cookie znajdują się pod tym linkiem. Mogą Państwo też skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

 

Reklamy bing / uniwersalne śledzenie zdarzeń bing

Poprzez bing reklamujemy nasze strony internetowe w wynikach wyszukiwania bing, a także na stronach internetowych stron trzecich. W tym celu, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, bing ustawia tzw. remarketingowy plik cookie, który automatycznie wykorzystuje będący pseudonimem identyfikator pliku cookie i włącza oparte na zainteresowaniach reklamy dobrane na podstawie odwiedzanych stron. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na optymalnym marketingu naszych stron internetowych.

Technologie Bing Ads służą gromadzeniu i przechowywaniu danych, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Jest to usługa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Usługa ta pozwala nam śledzić działania użytkowników na naszej stronie internetowej, gdy odwiedzają oni naszą witrynę podążając za reklamami Bing Ads. Jeśli uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem takiej reklamy, na Państwa komputerze umieszczany jest plik cookie. Na naszej stronie internetowej integrowany jest tag Bing UET, który jest kodem stosowanym w związku z plikiem cookie do przechowywania niektórych danych nieosobowych dotyczących korzystania z witryny. Należą do nich dane o czasie spędzonym na stronie internetowej, dane o wywołanych obszarach witryny i dane o obszarach, za pośrednictwem których użytkownicy odwiedzili witrynę. Nie są natomiast gromadzone informacje o Państwa tożsamości.

Zebrane informacje przesyłane są do serwerów firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i przechowywane tam przez maksymalnie 180 dni. Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez wyłączenie ustawień plików cookie. Może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Ponadto firma Microsoft może być w stanie śledzić korzystanie przez Państwa wielu urządzeń elektronicznych za pomocą funkcji śledzenia wielu urządzeń, co pozwala wyświetlać spersonalizowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach firmy Microsoft.

Więcej informacji na temat usług analitycznych Bing Ads znaleźć można na stronach Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Więcej informacji o praktykach firmy Microsoft i Bing dotyczących prywatności znaleźć można w polityce prywatności firmy Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement). Mogą Państwo uzyskać też informacje o ustawieniach plików cookie od Digital Advertising Alliance i dokonać odpowiednich ustawień.

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Microsoft klikając na poniższy link https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout i zgłaszając Państwa sprzeciw.

8. Media społecznościowe

Nasze witryny oferują linki do sieci społecznościowych.

 Aby poprawić ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszej witryny, linki te nie są w pełni zintegrowane ze stroną w postaci wtyczek i występują wyłącznie w postaci linków HTML. Ta forma integracji gwarantuje nienawiązanie połączenia z serwerami dostawcy danej sieci społecznościowej podczas wywoływania stron naszych witryn zawierających tego rodzaju linki.

Po kliknięciu na jeden z przycisków otworzy się nowe okno przeglądarki, w którym wywołana zostanie strona odpowiedniego usługodawcy, na której mogą Państwo (jeśli jest to konieczne po wprowadzeniu danych logowania), np. nacisnąć przycisk Udostępnij.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców na ich stronach, a także możliwości kontaktu oraz Państwa stosowne prawa i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności opisano w zapewnionych przez usługodawców informacjach o ochronie danych.

https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

Wtyczki wideo YouTube

Na naszych stronach internetowych treści własne (i jeśli to konieczne treści stron trzecich) scalane będą za pośrednictwem wtyczek wideo YouTube. Treści te dostarcza Google LLC (“Dostawca”). YouTube obsługiwany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

W przypadku filmów z serwisu YouTube integrowanych na naszej witrynie włącza się ustawienie rozszerzonej ochrony danych. Oznacza to, że YouTube nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych informacji pochodzących od odwiedzających witrynę, chyba że odtwarzają oni film wideo.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, a także Państwa stosowne prawa i opcje ustawień wykorzystywane w celu ochrony Państwa prywatności znaleźć można w zapewnianych przez Google informacjach o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk

9. Dane kontaktowe i Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia bądź też ich usunięcia.

 Jeśli mają Państwo pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, informacji, sprostowania, blokowania lub usuwania danych bądź wycofania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego korzystania z danych, prosimy o kontakt:

AVERY ZWECKFORM

E-mail: kontakt-polska@avery.com

lub

Tel: +48 61 898 27 46

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 W razie pytań dotyczących innych oferowanych przez nas usług lub ofert sklepów internetowych, mogą Państwo skontaktować się z nami także bezpośrednio:

Prawo do wnoszenia sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu zabezpieczenia naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie danych ma miejsce dla celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo skorzystać z powyższego prawa w dowolnym czasie zgodnie z powyższym opisem. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

 

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać zaistnienie istotnych zasługujących na ochronę podstaw do ich przetwarzania nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i swobód lub jeśli przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie naszych roszczeń prawnych.

 

Powyższe nie dotyczy przetwarzania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego. Zobowiązujemy się do nieprzetwarzania Państwa danych osobowych w powyższym celu.